Мы ищем лучшие предложения
Это займет немного времени
Поиск по сайту

Условия заказа

«01» січня 2012 р.
м. Київ

ПРАВИЛА 
надання ТОВ «Туристична фірма «ЯНА» туристичного продукту в обмін на Подарунковий ваучер

1. Тлумачення термінів:

Туроператор ТОВ «Туристична фірма «ЯНА», що являє собою юридичну особу, створену згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг, що в установленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність.

Замовник – фізична або юридична особа, що придбавають подарунковий ваучер в своїх інтересах та/або в інтересах третьої особи (вигодонабувача).

Подарунковий ваучер – документ (із фіксованим номером), оформлений Туроператором, що засвідчує (надає) право пред’явника (ВИГОДОНАБУВАЧА) обміняти його на туристичний продукт або туристичне обслуговування, визначене Подарунковим ваучером (для подарункових ваучерів на конкретний туристичний продукт чи туристичне обслуговування), або на туристичний продукт або туристичне обслуговування  у межах номінальної вартості Подарункового ваучера (залежно від конкретного Подарункового ваучера) та виступає у такому випадку способом оплати послуг, на які він обмінюється.

Вигодонабувач -  фізична особа (пред’явник Подарункового ваучера), що наділена виключним правом особисто використати туристичний продукт чи туристичне обслуговування, визначені Подарунковим ваучером або отримати від Туроператора туристичне обслуговування в межах номінальної вартості Подарункового ваучера .

1.1 Дані Правила регулюють порядок надання ТОВ «Туристична фірма «ЯНА» туристичного продукту в обмін на Подарунковий ваучер;

1.2 Форма Подарункового ваучера є стандартною, самостійно розробленою та затвердженою Туроператором.;

1.3 Подарункові ваучери можуть бути оформлені Туроператором як на вже сформований туристичний продукт (набір туристичних послуг, що входять в розроблений турпакет), так і під індивідуально розроблені туристичні продукти. Внесення відповідних змін у такий туристичний продукт та/або заміна замовлених туристичних послуг можливі лише за наявності такої можливості та за згодою Туроператора та вигодонабувача шляхом внесення  таких змін в Договір про надання туристичного продукту, що укладається між Туроператором та безпосереднім споживачем туристичного продукту (ВИГОДОНАБУВАЧЕМ).

1.4 Усі Подарункові ваучери можуть бути використані для оформлення відповідного туристичного продукту або туристичного обслуговування за місцезнаходженням головного офісу Туроператора, що розташований за адресою:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського 42,
Контактні тел./факс: +3 8 044 490 73 73; 246 60 61

         та/чи за місцезнаходженням уповноважених агентів Туроператора, перелік та адреса яких зазначена в Додатку 1 до цих Правил.

1.5 Подарункові ваучери не підлягають обміну  на грошові кошти.

1.6 У випадку відмови від отримання туристичного продукту або туристичного обслуговування за Подарунковим ваучером вигодонабувач повинен подати Туроператору та/чи уповноваженим агентам Туроператора відповідну письмову Заяву про відмову від туристичного продукту за Подарунковим ваучером. Туроператор за таких обставин не несе відповідальності за наслідки такої відмови перед стороною Замовника (Замовником).

1.7 Туроператор та/чи уповноважені агенти Туроператора не надають копій чи дублікатів Подарункових ваучерів. Замовник за письмовою заявою вправі отримати відомості про особу, що використала Подарунковий ваучер. Туроператор не зобов’язаний отримувати підтвердження особи ВИГОДОНАБУВАЧА  Замовником і не несе відповідальності за втрату Подарункового ваучера Замовником та потрапляння його до третіх осіб у разі такої втрати.

1.8 Порядок обслуговування Подарункового ваучера:

1.8.1 Оформлення надання (отримання) комплексу туристичних послуг за Подарунковим ваучером  може бути здійснено третій особі – конкретному  ВИГОДОНАБУВАЧУ, який пред’явив Подарунковий ваучер за місцезнаходженням Туроператора та/чи  уповноважених агентів Туроператора;

1.8.2 Обумовлений Подарунковим ваучером туристичний продукт надається ВИГОДОНАБУВАЧУ, виключно за умови укладення останнім з Туроператором Договору про надання туристичного продукту, до якого застосовуються положення законодавства про туризм та захист прав споживачів;

1.8.3 При укладенні Договору про надання туристичного продукту ВИГОДОНАБУВАЧ зобов’язаний передати Туроператору та/чи уповноваженим агентам Туроператора оригінал Подарункового ваучера. Туроператор вправі відмовити ВИГОДОНАБУВАЧУ в туристичному обслуговуванні та укладенні відповідного Договору про надання туристичного продукту за Подарунковим ваучером, якщо останній відмовляється надати або/і не надає /не надасть  Туроператору та/чи уповноваженим агентам Туроператора оригінал такого ваучера;

1.8.4 Обмін туристичного продукту вказаного у відповідному Подарунковому ваучері,  на грошові кошти не допускається;

1.8.5 У Подарунковому ваучері може вказуватись грошова сума, в межах якої Туроператор здійснить туристичне обслуговування ВИГОДОНАБУВАЧА. Обмін запропонованого Туроператором туристичного обслуговування в межах означеної в Подарунковому ваучері суми на грошовий еквівалент останньої не допускається.

1.8.6 При укладенні Договору про надання туристичного продукту ВИГОДОНАБУВАЧ зобов’язаний передати Туроператору оригінал Подарункового ваучеру.

1.8.7 Усі оформлені Подарункові ваучери є власністю Туроператора та підтверджують факт оплати туристичного продукту, зазначеного в Подарунковому ваучері Замовником;

1.8.8 Туроператор не несе жодної відповідальності і не компенсує ВИГОДОНАБУВАЧУ невикористані/частково невикористані туристичні послуги, замовлені за Договором про надання туристичного продукту;

1.8.9 У випадку невикористання ВИГОДОНАБУВАЧЕМ туристичних послуг, зазначених у відповідному Подарунковому ваучері,  в строки та на умовах передбачених даним ваучером, а у разі відсутності зазначеного строку використання в самому Подарунковому ваучері, в строки зазначені на сайтах vpolet.kiev.ua та www.yana.kiev.ua – такі туристичні послуги вважаються невикористаними за рішенням ВИГОДОНАБУВАЧА і не підлягають повторному наданню чи компенсації;

1.8.10 Туристичний продукт за Подарунковим ваучером може бути використаний виключно ПРЕД’ЯВНИКОМ ПОДАРУНКОВОГО ВАУЧЕРА. Будь-які інші особи не мають права на отримання такого туристичного продукту, чи окремих послуг з його складу;

1.8.11 Туристичний продукт, зазначений в Подарунковому ваучері, може бути змінено лише за наявності такої можливості та за згодою Туроператора та вигодонабувача, що повинно відображатись в умовах укладеного Договору про надання туристичного продукту. Такі зміни здійснюються виключно в межах первісної вартості туристичного продукту за Подарунковим ваучером. Замовлення додаткових туристичних послуг, не зазначених у Подарунковому ваучері, а також послуг більш високого класу, ніж зазначені в Подарунковому ваучері допускається за умови оплати вигодонабувачем відповідної цінової різниці по таких туристичних послугах Туроператору, про що зазначається в Договорі про надання туристичного продукту.

1.8.12 Подарунковий ваучер не може бути пред’явлений для обміну його на туристичний продукт або туристичне обслуговування, визначене Подарунковим ваучером (для подарункових ваучерів на конкретний туристичний продукт чи туристичне обслуговування), або на туристичний продукт або туристичне обслуговування  у межах номінальної вартості Подарункового ваучера (залежно від конкретного Подарункового ваучера) в період новорічних (з 23 грудня до 15 січня) та травневих (з 27 квітня до 10 травня) свят. У разі наявності у Туроператора можливості надати туристичний продукт або туристичне обслуговування в обмін на Подарунковий ваучер у вищевказані періоди, зазначені послуги можуть бути надані за умови оплати вигодонабувачем відповідної цінової різниці по таких туристичних послугах Туроператору, яка виникла в зв’язку з подорожчанням туристичних послуг в такі періоди.

1.8.13 Замовник– фізична або юридична особа, що придбавають Подарунковий ваучер в своїх інтересах та/або в інтересах третьої особи (вигодонабувача) повністю приймають та зобов’язуються виконувати дані правила придбання Подарункового ваучера ТОВ «Туристична фірма «ЯНА» та надання туристичного продукту в обмін на Подарунковий ваучер, які викладені безпосередньо на сайті Туроператора і сам факт придбання Подарункового ваучера є підтвердженням такої згоди. 

Затверджено
Заступник генерального директора
ТОВ «Туристична фірма «ЯНА»
п. Опанасенко Т.М.